Kalite

 

Parabolik güneş kollektörleri üreterek temiz bir enerji kaynağı olan güneş enerjisini faydalı proses enerjisine dönüştürmeyi hedefleyen kuruluşumuz, süreç tabanlı bir "Kalite ve Çevre Yönetim" sistemi kurmuştur. Bu sistemin sürekli uygulanmasını ve geliştirilmesini esas alarak çevre mevzuatına uymayı, gelecek nesillerden ödünç aldığımız çevrenin kirletilmemesini ve korunmasını benimsemiştir.