İnsan Kaynakları

SOLITERM Grup’un hedef ve stratejilerini gerçekleştirmesine, kurumsal yetkinliklerini arttırmasına ve değer yaratmasına katkı sağlayacak en önemli gücü olan çalışanlarımızın sürekli gelişiminin sağlanması, insan kaynakları politikamızın öncelikli hedeflerinden biridir.

  • İnsan Kaynakları uygulamalarımızla ilgili her türlü davranış, çalışma ve ilişkilerimizde;
    • Şirketimizin ve çalışanlarımızın güvenliğini, esenliğini ve sağlığını ön planda tutmak,
    • Topluma, doğa ve çevreye karşı sorumlu, etik ve ahlaki değerlere uygun davranmak,
  • Tüm çalışanlarımızın, “insana” ve “sürekli gelişime” odaklı bir bakış açısına sahip olmalarını sağlayacak İK uygulamalarını yürütmek ve bu vizyona sahip işgücünü bünyemize kazandırmak,
  • Tüm çalışmalarımızda paydaşlarımızla güvene dayalı sürekli bir işbirliği kurmak,
  • Her aşamada ve düzeyde, çalışanlarımızın gelişimini sağlayarak “verimlilik”, “karlılık”, “müşteri memnuniyeti” gibi şirket hedeflerine ulaşmak.

SOLITERM Group bünyesindeki açık pozisyonlar ve iş başvurularınız için kariyer.net'i ziyaret edebilirsiniz.