Danışmanlık

Enerji tekniği ve enerji ekonomisi
Konvansiyonel sistemler (Kojenerasyon Sistemleri vs.) yenilenebilir enerji sistemleri (güneş, rüzgar, biomas vs.) dallarında danışmanlık hizmetleri.

Fizibilite çalışmaları
Enerji sistemleri için kaba ve detay fizibilite çalışmalarının yapılması ve üretilen çözümlerin yaşama geçirilmesi

Tesis Yönetimi
Kurulu olan tesislerin enerji analizlerinin yapılması (Binalar, Hoteller, Endüstri kuruluşları vs..) Yeni ve enerji tasarrufu öngören çözümlerin üretilmesi.

Çevre Teknolojisi
Enerji kullanımı sonucunda ortaya çıkan çevre sorunlarına çözüm üretilmesi. (Atık sular, Atık katı maddeler, baca gazları, vs..) ve sorunun çözümünde yurtiçi ve yurtdışından ortaklıklara gidilmesi.

Taahhüt
Enerji sistemlerinin kurulmasında taahhüt modeli ile finansman temini. Yurt dışından kuruluşlarla ilişki (ortaklık) kurularak Türkiye'ye teknoloji transferinin proje bazında sağlanması.