Sistemler

Güneş Enerji Sistemlerinin Kullanım Alanı

Sıcak su temini,
Buhar elde edilmesi,
Isıtma yapılması,
Soğutma Yapılması,
Elektrik Üretimi

SOLİTEM tarafından hoteller ve benzer tesisler için bir entegre enerji tedarik sistemi geliştirilmiştir.Bu sistemde, gereken ısının bir kısmı parabolik güneş kollektörleri tarafından sağlanmakta ve geri kalan kısım için kojenerasyon sistemi ya da buhar kazanları kullanılmaktadır.

Elde edilen buhar çift-etkili absorpsiyonlu soğutma makinasını çalıştırmakta ya da mutfak ve çamaşırhane gibi tesislerin buhar veya sıcak su ihtiyacını karşılamaktadır.

150m² kolektör alanı ile tahrik edilen çift etkili soğurmalı soğutma grubunun enerji simulasyonu - Güneş kollektörleri alanından ve destek sistemininden karşılanan aylık enerji miktarları ve soğurmalı soğutma makinasının (SSM) gereksinimi olan aylık ısı enerjisi

Bu sistemde, ortalama 1,4 COP değerine sahip çift etkili soğurmalı soğutma grubunun çalıştırılması için gerekli olan ısı 144 °C, 4 atm özelliklerinde buhar ile karşılanacaktır. Bu özellikte buharın üretileceği jeneratörün ısıtıcı akışkanı olarak, parabolik oluk tipi güneş kollektörlerinden elde edilen 180 °C, 12 atm özelliklerindeki kızgın su kullanılacaktır. Bu nedenle parabolik oluk tipi kollektörler 12 atm, 180 °C / 155 °C giriş - çıkış sıcaklıklarında çalışacak şekilde tasarlanmıştır.

Parabolik oluk tipi kollektörlerde direk güneş ışınımının kullanılması, direk ışınımın kesintili ve geceleri hiç olmaması sebebiyle, sistem üzerine birisi kollektörde üretilen fazla kızgın suyun depolanacağı, diğeri ise soğutma makinesinde üretilen ihtiyaç fazlası soğutma suyunun depolanacağı, kızgın su ve soğuk su ısı depolama tanklarının yerleştirilmesi gerekmektedir. Bu şekilde tesisin soğutma ihtiyacının olmadığı veya azaldığı saatlerde depolanan kızgın su ve soğutma suyu ile güneş ışınımının olmadığı veya azaldığı durumlarda soğutma işlemi devam edecek, bu da işletme gideri çok düşük olan, sistemin gün boyu çalışma süresini uzatarak işletme giderlerinin azaltılması ile sistemin amortisman süresini kısaltacaktır.

Bu sistemde soğurmalı soğutma makinesinin sürekli çalışmasını sağlamak için, özellikle geceleri buhar üretimini destekleyecek bir buhar kazanına ihtiyaç duyulmakta olup, yeni kurulacak sistemlerde buhar kazanı ile soğurmalı soğutma grubunun desteklenmesi yerine, küçük kapasitede buhar sıkıştırmalı konvansiyonel bir soğutma grubu ile de geceleri soğutma ihtiyacı desteklenir. Burada çok tarifeli elektrik sayaçlarının kullanımı, geceleri kullanılan elektrik enerjisine daha düşük bedeller ödenmesini ve işletme giderlerinden tasarruf edilmesini sağlar.

Buhar üretim teknikleri:
SOLİTEM'in parabolik güneş kollektör sistemi "Tekli Sistem" (solo-operation) olarak adlandırılan sistemde sadece güneş enerjisi kullanarak buhar üreten buhar jeneratörleri ile de çalışabilmektedir. Bu sistemde 7 barlık doymuş buhar kullanılmaktadır. Çamaşırhaneler, kağıt, tekstil ve gıda endüstrisi gibi tüketiciler için SOLİTEM teknolojisi en güvenilir kaynaktır.


 Fig. 1.) SOLITERM teknolojisiyle buhar üretimi

Güneş enerjisiyle soğutma:
SOLİTEM teknolojisi sıfırın altındaki sıcaklıklığa kadar düşen soğutma sistemlerine de uygulanabilir. Bu durumda güneş enerjili klimalarda kullanılan çift etkili absorpsiyonlu soğutma makinası yerine tek etkili absorpsiyonlu soğutma makinası kullanılmaktadır. İstenilen düşük sıcaklık seviyesinde çalışabilen mevcut bir sistemle kombine kullanımda olumlu sonuçlar vermektedir.


Figure 2: SOLITERM teknolojisiyle soğutma

SOLITERM Parabolik Güneş Kollektörleri, bir otomasyon sistemi kontrolunda günboyu güneşi tek eksende izleme özelliğine sahiptir. Gece boyunca ise uyku pozisyonuna geçerek, devredışı kalırlar.

SOLITERM Parabolik Güneş Kollektörleri, dünyada ilk kez çatı tipi uygulamaları ile tüm hotel, tatil köyü, turistik ve sanayi tesislerinde güneş enerjisi destekli soğutma ve buhar üretimi uygulamalarını mümkün hale getirmiştir