SOLİTERM Sistemlerinin Avantajları

  • Ekolojik açıdan çevreye saygılıdır, gaz, duman, toz, karbon veya kükürt gibi zararlı maddeleri yoktur.
  • Fosil enerjiye olan bağımlılığı ortadan kaldırır böylece enerjide dışa bağımlılıktan kurtarır.
  • Ulaştırma harcaması olmadan her yerde sağlanabilir.
  • İşletme maliyeti oldukça düşüktür.
  • Tüm yapılarda kolayca uygulanabilir.
  • Fiyatı artmaz, bir kez yatırım yapılır ve güneş ücretsiz olarak sürekli yansır.